TS.BS Phạm Hùng Vân

TS.BS Phạm Hùng Vân hiện đang là Chủ Tịch Hội Sinh Học Phân Tử Y Khoa Việt Nam và Chủ Tịch Hội Vi Sinh Lâm Sàng thành phố Hồ Chí Minh