Miễn Dịch

Xét nghiệm miễn dịch là các xét nghiệm dựa trên sinh hóa để đo lường sự hiện diện hoặc nồng độ của một chất cần phân tích trong một mẫu máu hoặc chất lỏng từ cơ thể. Chất phân tích có thể là một protein, hoặc kháng thể mà cơ thể người sản xuất, là kết quả của nhiễm trùng hoặc ung thư.

Thực hiện hầu hết các xét nghiệm về huyết thanh học trong chẩn đoán các bệnh truyền nhiễm do vi trùng và virus, labo thực hiện từ các xét nghiệm đơn giản như phản ứng ngưng kết (ASLO, yếu tố thấp (RF), CRP, giang mai, Widal) cho đến kỹ thuật ELISA trên máy tự động trong chẩn đoán các bệnh nhiễm virus:
– HBV (AgHBs, AgHBe, AcHBs, AcHBc, AcHBc-IgM, AcHBe).
– AcHCV, HAV (AcHAV-total và AcHAV-IgM).
– CMV, Rubella, ToxoPlasmos , Herpes…
– Các dấu ấn ung thư: AFP, PSA, CEA, Ca 12-5, Ca 15-3, Ca 19-9 …

– Các hormone tuyến giáp: T3,T4,TSH. FT3, FT4.